Välkommen

Välkommen till EUROCALL Sverige! EUROCALL är en europeisk organisation för datorstödd telekomunikation, som syftar till europeisk samverkan i främjandet av innovativ forskning, utveckling och praxis inom området teknik och telefoni. EUROCALL Sverige är en länk mellan huvudorganisationen EUROCALL och prospektiva,...