Välkommen

Välkommen till EUROCALL Sverige! EUROCALL är en europeisk organisation för datorstödd telekomunikation, som syftar till europeisk samverkan i främjandet av innovativ forskning, utveckling och praxis inom området teknik och telefoni.

EUROCALL Sverige är en länk mellan huvudorganisationen EUROCALL och prospektiva, likväl som redan verksamma medlemmar i EUROCALL bosatta i Sverige. På denna svenska EUROCALL-sida hittar du grundläggande information om EUROCALL översatt till svenska, liksom information om evenemang och annat som kan vara av särskilt intresse för svenska kommunikationslärare, telekomforskare och andra som är intresserade av ämnen som rör teknik i kommunikationssammanhang.